Suriname Legislation

Law Firms & Lawyers Listings on World Law Guide & World Legal Directory & Information For Lawyers, Law Firms, Legislation, Courts & Law Schools: UNIGU.COM Website – Best Online Free Listings For Top National & International Law Offices, Lawyers, Attorneys, Advocates, Solicitors & Barristers To Find High Ranking Legal Services Near You With 1000s Of Law Links In More Than 190 Countries Law Firms & Lawyers Listings on World Law Guide & World Legal Directory & Information For Lawyers, Law Firms, Legislation, Courts & Law Schools: UNIGU.COM Website – Best Online Free Listings For Top National & International Law Offices, Lawyers, Attorneys, Advocates, Solicitors & Barristers To Find High Ranking Legal Services Near You With 1000s Of Law Links In More Than 190 Countries

Constitutional Law

Constitution of Suriname 1987

Grondwet van de Republiek Suriname 1987

Grondwet van de Republiek Suriname 1987

Electoral Law

Electoral Law of 1987

Electoral Law of 1987

Labor Law

Arbeidsgeschillenwet 1946

Arbeidswet 1963

Decreet Ontslagvergunning - Nota Van Toelichting

Dismissal Permits Decree (Amendment)

Ongevallenregeling 1947

Protection of Employee's Representatives Decree - E-52

Safety Ordinance

Vakantiewet 1975

Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst 1962

Banking Law

Nadere wijziging Muntwet 1960

The Finance Act, 2004

Wet Vernoeming en Herleiding van Guldensbedragen tot Dollarbedragen

Wijziging Muntwet 1960

Communications And Media Law

Besluit Instelling TAS

Memorie van Toelichting Wet Telecommunicatievoorzieningen 2004

Telecommunicatie Besluit

Telegraaf- en Telefoonwet 1945

Wet Telecommunicatievoorzieningen 2004

Wet Telecommunicatievoorzieningen 2004

Transport And Maritime Law

Autobusdienstverordening

Besluit Primaire Wegen

Civil Aviation Regulations Suriname

Civil Aviation Safety and Security Act

G.B. 1935 No. 102 - Vaststelling van algemene bepalingen voor de burgerlijke luchtvaart in Suriname .

G.B. 1936 No. 001 - Betreffende vergunningen tot vervoer te water van personen en goederen .

G.B. 1968 No. 046 - Vaststelling bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee .

G.B. 1973 No. 072 - Vaststelling regels geboek gestelde luchtvaartuigen .

S.B. 1977 No. 103 - Wijziging van het Luchtvaartbesluit 1935 .

S.B. 1981 No. 170 - Decreet E-29 : vaststelling van regels inzake het Loodswezen .

S.B. 1988 No. 036 - Vaststelling van een regeling m.b.t. de bezoldiging, premies en vergoeding van loodsen..

S.B. 1997 No. 019 - Regelen inzake instelling van een burgerlucht luchtvaart veiligheids autoriteit Suriname .

S.B. 1997 No. 073 - Vaststelling van vergunninqsvoorwaarden voor het onderhouden van geregelde veerdiensten .

S.B. 2000 No. 001 - Uitvoering van Artikel 10 van de "Surinaamse Luchtvaartwet 1935" (G.B.1935 no.102, geldende tekst G.B. 1955 no. 69) .

S.B. 2000 No. 002 - Regulering import luchtvaartuigen.

Wet Veiligheid en Beveiliging Burgerluchtvaart

Wet Veiligheid en Beveiliging Burgerluchtvaart

Wijziging / aanvulling van de "Autobusverordening" (S.B. 2001 No. 81) .

Environmental Law

Natuurbeschermingsbesluit 1998

Wet van 3 April 1954, houdende voorzieningen tot bescherming en behoud van de in Suriname aanwezige natuurmonumenten (G.B. 1954 no. 26)

Law Sources

Belastingdienst ; Directe belastingwetten

Belastingdienst ; Indirecte belastingwetten

Belastingdienst Suriname

Cariblex Labour Legislation

Centrale Bank van Suriname

Civil Aviation Safety Authority

Customs

Kabinet van de president

Ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking

Ministry of Transport, Communication and Tourism

Nationale Assemblee

Telecommunicatie Autoriteit Suriname - TAS